Disclaimer

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en weergegeven door Albers Juwelen, onderdeel van Albers juwelier B.V. De teksten en afbeeldingen zijn geplaatst met behulp van onze leveranciers en diverse hulpbronnen, al dan niet aangevuld met eigen fotografie en tekst weergave.

Informatie van en naar derden: Wanneer Albers Juwelen verwijzingen naar andere websites vermeld, wordt hiermee niet automatisch bedoeld, dat Albers Juwelen de hierop vermelde producten en/of diensten aanbeveelt. Het gebruik en interpretatie van de vermelde verwijzingen zijn dan ook volledig voor eigen risico. Albers Juwelen neemt en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid m.b.t. de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de aangeboden producten en/of diensten vermeld op dergelijke websites.

Intellectuele eigendomsrechten: Albers Juwelen behoudt alle rechten m.b.t. alle op of via deze internetsite aangeboden informatie in de breedste zin van het woord. Het is niet toegestaan informatie van deze internetsite te kopiëren of te downloaden ter verspreiding aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar van Albers juwelier B.V. Enkel voor uw eigen persoonlijk gebruik is het toegestaan de op deze website afgebeelde en vermelde informatie te downloaden en/of af te drukken.

Toepasselijk recht: Op alle vermelde informatie van deze website is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele voortvloeiende geschillen vermeld in deze disclaimer worden automatisch voorgelegd aan een rechter, uitvoerende in het Nederlands recht. Wanneer geschillen ontstaan vanwege interpretatie in taalgebruik, dan is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. 

Wijzigingen: Albers Juwelen behoudt zich het recht voor om alle vermelde informatie en afbeeldingen op deze website zonder enige vorm van aankondiging te wijzigen.